Jsme HR profesionálové a nadšenci.

Máme za sebou dlouhá léta zkušeností v recruitmentu, realizovali jsme nespočet výběrových řízení včetně assessment center, obsadili jsme stovky rolí specialistů a manažerů. Vedli jsme také stovky telefonických rozhovorů, v nichž jsme ověřovali reference uchazečů.
Reference ověřujeme u uchazečů o kvalifikované pozice zejména ve financích, bankovnictví, obchodu, marketingu, výrobě a vývoji technologií, logistice, IT, právu a advokacii, HR.

Radek Zabloudil

Zakladatel a jednatel firmy.  V oblasti dodávek HR služeb působí od ledna 2004. Má zkušenosti z velkých agentur jako recruiter, executive search konzultant, designer a realizátor assessment center. Vedl týmy v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě, Košicích a Budapešti. Pracoval na několika projektech na půdě klienta jako RPO onsite recruiter i delivery manager.
 Myšlenka založit Refreen zrála v jeho hlavě delší dobu; byl přesvědčený, že na trhu existuje prostor pro velmi rychlý externí screening referencí oddělený od obvykle těžkopádného balíku celkového background checku. Předpokládal, že výhodou bude i oddělení produktu od náborových služeb, což zaručí nezávislost a posílí objektivitu poskytovaných informací. Refreen byla založena v květnu 2023 a tyto předpoklady se od té doby stoprocentně naplnily.